LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 republicată  privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 modificată privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;

Legea  nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea si sanctionarea contravenţiilor silvice;

Legea nr. 12 din 6 august 1990 republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor;

Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 modificată privind regimul armelor şi al muniţiilor;

Legea nr. 333 din  8 iulie 2003 modificată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

Legea nr. 150 din 20 mai 2005 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul;

Legea nr. 370 din 20 septembrie 2004 modificată pentru alegerea Preşedintelui României;

Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European;

Legea nr. 289 din 15 februarie 2002 republicată privind perdelele forestiere de protecţie;

Legea nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;

Legea nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Legea nr. 349 din 6 iunie /2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 2293 din 9 decembrie 2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase;

H.G. nr. 263 din 22 februarie 2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement;

O.U.G nr. 55 din 30 aprilie 2002 republicată privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;

O.U.G nr. 23 din 5 martie 2008 modificată privind pescuitul si acvacultura ;

O.U.G. nr. 271 din  7 decembrie 2000 modificată privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere;

O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

O.G. nr. 25 din 26 ianuarie 2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

O.U.G. nr. 31 din 20 martie 2011 actualizată privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

Legea nr. 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)