Structurile montane ale Jandarmeriei Române - secţiile şi posturile de jandarmi montane - sunt forţe specializate, pregătite şi dotate, care exercită, în condiţiile legii, printre alte atribuţii ce îi revin, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale, participă la căutare şi salvarea – evacuarea persoanelor/turiştilor care se află în pericol în zona de responsabilitate.

Jandarmii montani pot fi solicitaţi să intervină în situaţii de urgenţă la numărul unic de urgenţă 112 !

 

Structurile de jandarmi montane Rodna şi Piatra Fîntînele sunt destinate pentru executarea următoarelor misiuni:

 1. Menţinerea ordinii publice pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în zona de responsabilitate (staţiuni montane şi pe trasee din zona acestora);
 2. Menţinerea ordinii publice în zonele de agrement (pârtii de schi, bob, sanie, etc.), prin aplicarea măsurilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 3. Prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional privind poluarea (fonică, a cursurilor de apă, a aerului, a solului, cu deşeuri etc.)
 4. Participarea la misiuni comune cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate sau în mod independent, pentru prevenirea şi combaterea încălcării reglementărilor specifice şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic, piscicol natural şi a fondului silvic;
 5. Desfăşurarea de activităţi de informare, prevenţie şi educare în cadrul şcolilor, prin prezentarea unor teme cu specific de protecţie a mediului în zonele montane;
 6. Acordarea de sprijin autorităţilor, în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi specifice la nivel local, în zona de competenţă;
 7. Cunoaşterea permanentă a stării traseelor turistice şi informarea turiştilor cât şi a factorilor responsabili din zonă cu privire la starea drumurilor, starea  indicatoarelor şi marcajelor montane, alunecărilor de teren şi locurile unde s-au produs sau există posibilitatea producerii de viituri sau avalanşe precum şi anunţarea din timp a populaţiei din zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente negative.
 8. Îndrumarea, informarea şi acordarea de asistenţă turiştilor şi persoanelor aflate în dificultate în zona montană.
 9. Sensibilizarea opiniei publice, prin mediatizarea unor acţiuni cu impact pozitiv în domeniul protecţiei mediului, prevenirii şi combaterii încălcărilor reglementărilor specifice zonei montane, a prevenirii producerii accidentelor în zona de competenţă.
 10. Asigurarea ordinii publice, independent sau în cooperare cu structurile mobile, la activităţile care se desfăşoară în locuri publice în zona montană din competenţă şi care implică aglomerări de persoane (concursuri, acţiuni promoţionale, spectacole, manifestări sportive, etc.);
 11. Asigurarea ordinii publice, în cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului, pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participă înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi locurilor de desfăşurare a activităţilor din zona de competenţă;
 12. Intervenţia operativă pentru soluţionarea apelurilor populaţiei prin Sistemul Naţional Unic de Apel de Urgenţă „112”, direcţionate către structurile de jandarmi conform indexului de cooperare.
 13. Intervenţia pentru restabilirea ordinii publice în situaţia producerii unor conflicte de mică amploare (realizarea primului nivel de intervenţie);
 14. Căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în zona montană;
 15. Acordarea primului ajutor medical prin efectuarea unor acţiuni pentru salvarea vieţii persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona montană;
 16. Salvarea şi transportul persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona montană la cea mai apropiată unitate medicală de primire a urgenţelor;
 17. Conservarea şi protecţia urmelor şi indiciilor în cazul situaţiilor de urgenţă produse în mediul montan (accidente, avalanşe, alunecări de teren, incendii, revărsări ale cursurilor de apă, etc.);
 18. Executarea mandatelor de aducere în zona de competenţă;
 19. Asigurarea protecţie executorilor judecătoreşti pe timpul activităţilor de executare silită desfăşurate de aceştia;
 20. Efectuarea unor acte procedurale, la solicitarea magistraţilor şi/sau împreună cu aceştia.