Structurile de judiciar, criminalistica si evidenta contraventii sunt destinate pentru a executa urmatoarele misiuni si activitati :

 • participa la executarea misiunilor de ordine publica, paza si protectie institutionala, executate de structurile de jandarmi, desfasurând activitati concrete de constatare a crimelor si delictelor, identificare si prindere a autorilor, identificare a persoanelor vatamate, a martorilor si mijloacelor materiale de proba, întocmirea actelor premergatoare începerii urmaririi penale si predarea învinuitilor organelor abilitate pentru continuarea cercetarilor;
 • desfasoara activitati specifice pe linia cunoasterii situatiei operative , în zonele de competenta, prin obtinerea de date cu valoare operativa privind locurile si mediile frecventate de persoanele predispuse comiterii de fapte antisociale;
 • îndeplineste, în conditiile legii, toate atributiile ce rezulta din dispozitiile art.214 din Codul de procedura penala, cu ocazia constatarii infractiunilor descoperite pe timpul executarii misiunilor specifice;
 • efectueaza, în conditiile legii, controlul corporal preventiv si controlul bagajelor suspectului, întocmind în acest sens un proces-verbal;
 • procedeaza la protejarea si conservarea locului faptei, participa la efectuarea cercetarii la fata locului, în cazul evenimentelor comise în zona de responsabilitate;
 • executa documentarea criminalistica prin fotografiere si filmare a activitatii unor persoane care pregatesc ori au comis infractiuni sau contraventii de natura a tulbura ordinea de drept;
 • urmaresc recuperarea integrala a prejudiciului cauzat în urma infractiunilor constatate;
 • identificarea si cunoasterea temeinica a locurilor favorabile si mediilor pretabile identificarea si monitorizarea starilor conflictuale deosebite din zona de responsabilitate;
 • desfasoara activitati de pregatire antiinfractionala a populatiei si de propaganda juridica;
 • investigarea persoanelor depistate în timpul misiunilor specifice, cu privire la infractiunile comise si întocmirea actelor premergatoare necesare începerii urmaririi penale;
 • urmarirea modului de finalizare a dosarelor tuturor suspectilor predati politiei si parchetului;