Principalele acte normative care reglementeaza activitatile Jandarmeriei pe linie de paza si protectie institutionala

Paza si protectia institutionala la nivelul Jandarmeriei Române se organizeaza si executa în baza urmatoarelor acte normative:

 • Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si   protectia   persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 17/1996, art. 46-52 ,,Uzul de arma”;
 • Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;
 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi;
 • H.G. nr. 191/2008 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1, 2 si 4 la H.G. nr. 1.486/2005;
 • H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 719/2005 privind paza sediilor instantelor judecatoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004;
 • H.G nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Decretul nr. 566/1968 pentru ratificarea Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961, cu privire la relatiile diplomatice;
 • Decretul nr. 481/1971 pentru aderarea României la Conventia din 24 aprilie 1963, cu privire la relatiile consulare.