I. Paza cu efective de jandarmi se instituie prin:

  • Hotarâre de Guvern;
  • Ordin al ministrului afacerilor interne;
  • Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române;
  • La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situatii care nu sufera amânare, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Romane, ministrul afacerilor interne poate aproba asigurarea temporarã a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decât cele prevazute de legislatia în vigoare.

Situatii care nu sufera amânare sunt starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, care impun luarea de îndata sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, precum si situatiile în care organele de stat cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, în caz de pericol iminent, solicita expres aceasta interventie.

Paza si protectia cu efective de jandarmi, la alte obiective decât cele prevazute de lege, se instituie numai în conditiile suplimentarii, potrivit legii, a efectivelor si bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

În unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza proprie sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de paza realizat si condus de catre jandarmerie.

      II. Paza cu efective de jandarmi se ridica prin:

  • Hotarâre de Guvern;
  • Ordin al ministrului afacerilor interne;
  • Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române;

Ridicarea pazei se face la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Romane, în toate situatiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituita aceasta, nu respecta obligatiile prevazute de lege sau cele contractuale, refuza încheierea ori reactualizarea contractului.
   Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atentionarea în scris a conducatorilor acestora, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Romane.
   Paza cu efective de jandarmi, aprobata pentru situatii care nu sufera amânare se ridica dupa încetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.