În conformitate cu prevederile:

 • art. 19 lit. j) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
 • art. 24 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,

JANDARMERIA ROMÂNĂ asigură paza transporturilor de bunuri și valori constând în:

 • Sume de bani
 • Titluri de credite
 • Metale
 • Cecuri
 • Alte înscrisuri de valoare
 • Pietre prețioase.

În conformitate cu prevederile:

 • art. 19 lit. j) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
 • art. 24 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,

JANDARMERIA ROMÂNĂ asigură paza transporturilor cu caracter special constând în:

 • Armament - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • Muniție - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • Tehnică de luptă - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • Materii explozive - Legea nr. 126/ 1995 privind regimul materiilor explozive
 • Stupefiante
 • Materii/ substanțe periculoase - Acord ADR vol. I și vol. II/2017
 • Substanțe toxice - Acord ADR vol. I și vol. II/2017.
 • Materii nucleare și radioactive - Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Alte acte normative cu incidență asupra misiunii de asigurare a pazei transporturilor cu efective de jandarmi:

 • Hotărârea nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi (Anexa 4, Capitolul IV, punctul B);
 • OMAI nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne;
 • OMAI nr. 67/2017 privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 • pentru a beneficia pe timpul transportului de pază cu efective de jandarmi pentru anumite categorii de produse cu caracter special este necesară eliberarea prealabilă a unei licențe de către Departamentul pentru Controlul Exporturilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (ANCEX).

Lista produselor militare care fac obiectul operațiunilor de export, import și transfer din sau în teritoriul României, ori aflate în tranzit pe teritoriul României, în vederea asigurării pazei și protecției de către efectivele de jandarmi poate fi consultată aici.

În situația în care bunurile, valorile și produsele cu caracter special fac parte din categoriile menționate anterior, este necesară asigurarea pazei transportului cu efective de jandarmi.

În vederea asigurării pazei transporturilor, lista unităților de jandarmi poate fi consultată pe www.jandarmeriaromana.ro/teritoriu. Pentru reducerea costurilor aferente executării misiunii de asigurare a pazei transporturilor cu efective de jandarmi, este recomandat ca unitatea de jandarmi selecționată pentru încheierea contractului de prestări servicii să fie unitatea aflată la locul de preluare/ predare al transportului.

documente suplimentare: